Pojkarna

Fidonet på Quadbase BBS
Skrivet av Fredrik   
08-12-30 00:17

Elektronisk post före internet mail

Innan man öppnade upp Internet för privatpersoner och BBSer (Bulletin Board System) hade sin storhetstid fram till 1995 fanns möjlighet att skicka elektronisk post till användare som hade kontakt med en lokal BBS. Man skickade privat post som kallades NetMail. Det som behövdes för att skicka net mail var namnet på ett användarkonto på en BBS och adressen till BBSen.

NetMail adresserad till användare på QuadBase skickas till adressen 2:205/603 uppdelad enligt följande:

 • 2 står för Zon 2, dvs Europa
 • 20 i 205 står för Region 20 vilket är Sverige
 • 5 i 205 står för Norrland.
 • 6 i 603 står för att det är HUB 6 i Norrland som är distributionspunkt vilket i detta läge var Norrbotten
 • 03 i 603 står för nod 3 under HUB 6 i Norrbotten

Användare som ville läsa sin post hemma kunde välja att skaffa en "punkt" under en fidonetansluten BBS. Under Quadbase fanns som mest 205 anslutna punkter.

Då fick man ett tillägg efter BBS-adressen med en punkt, vilket för min första punkt Anders K blev 2:205/603.1

Som "punkt" använde man ett program som kopplade upp mot en BBS, skickade och hämtade meddelanden och kopplade ner igen. Allt med programvara som t.ex. TrapDoor på Amigan eller FrontDoor på PC.

Ringordningen för att hämta och skicka post var enligt följande:

 • Punkten hämtar och skickar post från sin nod, t.ex. 2:205/603
 • Noden hämtar och skickar post från sin HUB t.ex. 2:205/600 vilket gjordes minst två gånger per dygn
 • Hubben hämtar och skickar post från sin närmaste NC vilket för Norrland var 2:205/0 vilket gjordes minst 4 gånger per dygn
 • Denne står då i kontakt med knutpunkten för region 20. Från denna punkt finns även kommunikation med andra zoner så att post kan gå över till andra zoner.

Att skicka NetMail till t.ex. USA i zon 1 kunde ta cirka ett dygn. Kostnaden för punkten var ett lokalsamtal.

Diskussionsgrupper

Diskussionsgrupper hanterades via det som kallades för EchoMail vilket är precis vad det låter. Ett meddelande postat i en grupp ekas ut till alla anslutna noder och beroende på namnsättning så nådde de olika långt ut i världen.

På Quadbase BBS och de övriga BBSerna i Norrbotten hade vi lokala ytor som prefixades BD_ där BD_DATATYCK var den absolut mest populära gruppen där det eviga kriget mellan Amiga och PC pågick.

På Sverigenivå var prefixet R20_ och populära grupper var t.ex. 

 • R20_INFO där information från operatörer i FidoNet skickades
 • R20_DATORKRIG var den nationella gruppen för datorkring mellan Amiga och PC
 • R20_AMIGA där alla möjliga frågeställningar kring Amigadatorer hanterades
 • R20_SALJ där alla typer av säljesannonser fanns (ej helt säker på namnet)
 • R20_SOS var gruppen där Sex och Samlevnad diskuterades och den var nog en av de mest lästa grupperna.

Man valde vilka grupper man prenumererade på och styrde detta genom att skicka ett meddelande till användaren "Nodefix" med en lista på de grupper man ville prenumerera på eller sluta prenumerera på.

Diskussionerna i grupperna hölls ofta på en intressant nivå och aktiviteten var många gånger väldigt livlig. På grund av hirarkin så kunde diskussioner pågå mellan punkter och noder i den lokala ytan under flera timmar innan de nådde resten av regionen.

Vem betalade?

På den tiden kostade telefonsamtal en hel del och varje ansluten nod i fidonet hade betydande telefonkostnader om man behövde ringa rikssamtal för att nå sin upplänk. 

Varje BBS hade möjlighet att ta ut en avgift av sina underliggande för att få kostnadstäckning. Vissa gjorde det och andra gjorde det inte. På Quadbase kunde man köpa möjlighet att ringa in på ett telefonnummer som enbart var för betalande användare till beloppet av 20kr per månad. 

Nu när det är preskriberat kan jag avslöja att jag hade telefonräkningar varje kvartal på mellan 4500 och 6000kr vilket betalades dels via de 20kr-avgifterna och extraarbete som datakonsult.

Senast uppdaterad den 08-12-30 00:50
 

Lägg till kommentar

Ditt namn:
Din e-postadress:
Din hemsida:
Ämne:
Kommentar:

Copyright © Maria och Fredrik Gustafsson 2002-2008. Texter och bilder är skyddade av upphovsrättslagen.